Inkomna skrivelser

Här kommer inkomna skrivelser till klubben att läggas in.

12 december - Kallelse årsmötet SBK Östgötadistrikt 

23 januari - Inbjudan TL 2019

27 januari - Svenka Agilityklubben Remiss regeländringar