Inkomna skrivelser

Här kommer inkomna skrivelser till klubben att läggas in.

23 januari - Inbjudan TL 2019

27 januari - Svenka Agilityklubben Remiss regeländringar

11 mars - Utställning Eksjö 11 maj

11 mars - Utställning Saxnäs 26 maj

11 mars - Utställning Åseda - Lehovda 6 juni