MH - Mentalbeskrivning Hund


Mentalbeskrivning Hund (MH) är ett test som används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund och för att vara ett underlag i hundaveln.

Mentalbeskrivning Hund är ett av världens mest använda tester för hundar. Det består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet m.m. Man vill se hur den enskilda hunden och/eller rasen i stort hanterar exempelvis överraskande ljud, hotfulla föremål som långsamt närmar sig eller förmår samarbeta med främmande människor.

Ökad efterfrågan

Testet var ursprungligen framtaget för brukshundar, men används i dag av alla raser. Efterfrågan på MH har hela tiden ökat, fler hundar testas och också fler raser.

Läs mer om MH här

Text ovan hämtad från SBK

IMG_0903

En figurant på uppdrag

 

 

 

MH i Gamleby

Gamleby Bk har en godkänd bana och figuranter för MH. Klubben anordnar årligen 1-2 MH.

Nästa MH: 10 september 2022


Anmälan görs på http://sbktavling.se/

Kontakta Lena Johansson för mer info.

073 - 414 21 40

IMG_0867

Här testas kampviljan.

IMG_0871

Och här om det finns något jaktintresse.