Inkomna skrivelser

Skrivelser:

Oktober

Inbjudan till aveslkonferens 17/10

Juli

Godkända utställningar 2021

Inför ansökan om officiell utställning

Länsklubbsutställningar SKK 2022

Sommarbrev från UtstK 1 juli 2020

 

28 april

Snacka   med SKK – om klubbverksamhet från den 1 juni

Tid: Tisdagen   den 5 maj, klockan 19.00

Plats: I evenemanget   på SKKs Facebooksida, länk kommer

Expert: Ulf   Uddman, vd och Kjell Svensson, chef Tävlings- och utbildningsavdelningen

Vilken   klubborganiserad verksamhet kan arrangeras från den 1 juni? Vid det här laget   finns eventuellt nya beslut att förhålla sig till efter att Centralstyrelsen   genomfört sitt möte den 29 april. Passa också på att ställa era frågor   om konsekvenserna av vårens inställda verksamhet. 


Länk till detta på SKK hemsida har ni här: https://www.skk.se/?newsitem=168319

 

 

15 april Information från utskottet om avel och hälsa

15 april Årsmötesprotokoll Östgötadistriktet

31 mars Tävlingsinformation SBK